Predstavitelia spoločnosti

Ing.  Milan Ramach

konateľ a výrobno-technický riaditeľ

„Ak človek nerobí to, čo má naozaj rád, stráca čas!“

 

Po štúdiu na SVŠT v Bratislave som sa niekoľko rokov venoval projekcii racionalizácie pracovísk v ZTS Martin. Postupne som čoraz viac pociťoval potrebu kreatívneho vyjadrenia a v roku 1999 som svoje zameranie presmeroval do oblasti riešenia a navrhovania aplikácií z rúrkového systému v spoločnosti TS Motory. Od roku 2006 do roku 2014 som pôsobil ako konateľ a riaditeľ divízie vo francúzskej firme TRILOGIQ SLOVAKIA s.r.o.  Po rozhodnutí zahraničného partnera venovať sa viac masovým než individuálnym riešeniam, som pochopil, že naše základné smerovanie sa po dlhých rokoch spolupráce rozišlo.

Spolu s partnerom sme založili Lean System, aby sme našim zákazníkom poskytovali inovatívne, jedinečné a optimálne riešenia na úrovni svetovej špičky. Dlhé roky svojich profesijných skúseností chcem pretaviť do kreativity a hľadania riešení, ktoré vás budú posúvať ďaleko pred konkurenciu.

 

 

 Ing. Peter Laca

 konateľ a obchodný riaditeľ

 „V živote je dôležité nezostať stagnovať na jednom bode.“

 

Som človek zameraný na budovanie medziľudských vzťahov, mám rád spoločnosť a inšpirujúce stretnutia. Preto som po skončení vysokoškolského štúdia na SPU v Nitre, Fakulte ekonomiky a manažmentu celkom prirodzene zamieril do sféry obchodu. Pracoval som na pozíciách obchodného manažéra v spoločnostiach RADIX a TRILOGIQ Slovakia, neskôr ako Key Account Manager pre našich kľúčových zákazníkov.

Vždy mi záležalo na vytvorení kvalitných a trvalých vzťahov so zákazníkmi, budovaní dôvery nielen v obchodnom styku, ale aj vzájomného pochopenia medzi manažmentom a zamestnancami. Skúsenosti, dobré kontakty, ale aj chuť hľadať nové nápady a vízie chcem ako spolumajiteľ pretaviť do budovania spoločnosti Lean System a túto výzvu premeniť na spoločný úspech všetkých zúčastnených partnerov.

Aug 11, 2014 | Posted by | 0 comments
Premium Wordpress Themes by UFO Themes