Produkty

Zoznámte sa s našimi riešeniami pre výrobu, montáž a logistiku

Spoločnosť LEAN SYSTEM SK sa stará o neustále zvyšovanie efektivity výrobných závodov v oblasti výroby, montáže a logistiky. Naše portfólio produktov sme postavili na základe našej vízie posunúť hranice k dosiahnutiu vyššej úrovne, cez implementáciu hardvérových a softvérových riešení do samotného rúrkového systému až po flexibilné a inteligentné obalové riešenia s vysokou pridanou hodnotou. Cieľom spoločnosti je naša a vaša inovatívnosť!

LEAN logo

TUBE SYSTEM / Rúrkový systém

object0

Automatický systém objednávania materiálu

Obalové riešenia

Aug 4, 2014 | Posted by | 0 comments
Premium Wordpress Themes by UFO Themes