Možnosti použitia


ID.SHELF
– plne automatické objednávanie KLT v regáloch
Logo-id-shelf-wippe

ID.SHELF  je len jeden príklad z našich modulov pre plne automatizované doplňovanie materiálu vo výrobe. Nainštalovaný ID.SHELF senzor v regáloch spustí automaticky príkaz na dodanie materiálu v momente, keď nastane stav minimálneho množstva KLT definovaného zákazníkom, a tak zaháji proces doplňovania. V prípade potreby, môžu byť dáta samozrejme odoslané do vlastného ERP systému zákazníka.

 

 

Bez názvu 2

Snímka obrazovky 2014-08-06 o 19.14.04

Iné možnosti použitia

Snímka obrazovky 2014-08-06 o 19.14.04

Benefity riešenia

Aug 11, 2014 | Posted by | 0 comments
Premium Wordpress Themes by UFO Themes