Rúrkový systém

LEAN TUBE SYSTEM je flexibilný rúrkový systém, ktorého použitie zvýši efektivitu výroby a montáže Vášho podniku. Je jednoduchý na montáž a jeho vysoká pridaná hodnota spočíva v jeho modulárnosti. Modulárnosť zabezpečuje okamžité reagovanie na zmeny vo výrobe. Veľmi rýchlo akúkoľvek konštrukciu upravíte, a to buď celú alebo iba jej časť.

Z nášho rúrkového systému môžu byť v krátkej dobe postavené regále, transportné vozíky, montážne stoly a pracovné stanice, vychystávacie vozíky, prípadne akékoľvek konštrukcie podľa predstáv zákazníka alebo požiadaviek výroby.

Systém je ľahký, pevný, odolný a vysoko kvalitný.

reklama3

Komponenty

Aug 4, 2014 | Posted by | 0 comments
Premium Wordpress Themes by UFO Themes