Valčekové dráhy

Valčekové dráhy predstavujú ideálny spôsob ako dopraviť potrebný materiál priamo do rúk pracovníka.

Okrem štandardných 40mm širokých valčekových dráh ponúkame našim zákazníkom valčekové dráhy o šírke 60mm a 80mm, dokonca dráhy Multi-roll.

thumb_PLACON 40C thumb_PLACON 40F ESD-2

 

 

 

 

 

thumb_PLACON 40G ESD thumb_PLACON 40F

 

 

 

 

thumb_PLACON 40G

 

 

 

 

 

PLACON 60F

 

 

 

 

 

PLACON 80F

 

 

 

 

 

img_291

img_292

 

 

Aug 12, 2014 | Posted by | 0 comments
Premium Wordpress Themes by UFO Themes