Hoshin Team

Náš tím profesionálnych montážnikov priamo u Vás!

 

Pri potrebe špeciálnych, komplexných alebo na mieru “ušitých” aplikácií je častokrát montáž priamo u Vás nevyhnutnosťou. Náš profesionálny tím montážnikov Vám vie na mieste poradiť a postaviť konštrukcie podľa Vašich potrieb v spolupráci s Vašimi odborníkmi. Výsledkom takejto spolupráce sú tie najkreatívnejšie aplikácie. Akýkoľvek technický problém je našim profesionálnym tímom vyriešený rýchlo a efektívne.

Aug 4, 2014 | Posted by | 0 comments
Premium Wordpress Themes by UFO Themes