Školenia pre montážne tímy

Okrem podpory a poradenstva poskytujeme aj samostatné školenia pre Vaše montážne tímy spojené so škúšobnou a doživotnou certifikáciou. Ide nám predovšetkým o odovzdanie zodpovedného prístupu k montáži rôznorodých konštrukcií, tak aby spĺňali všetky bezpečnostné aspekty s dôrazom na životnosť samotnej konštrukcie. Aj toto je cesta k šetreniu nákladov a zvyšovaniu kreativity Vašich pracovníkov!

Dĺžka trvania školenia Vašich určených tímov je v závislosti od počtu osôb maximálne 2-3 dni.

Aug 13, 2014 | Posted by | 0 comments
Premium Wordpress Themes by UFO Themes