Špecializované poradenstvo

3478-poradenstvo1Sme vždy pripravení našim zákazníkom poskytnúť poradenstvo prostredníctvom našej partnerskej spoločnosti IPA Slovakia so skúsenostami s lean manufacturingom na vopred stanovenú dobu alebo na vopred stanovený projekt. 

IPA je dnes jednou z najväčších poradenských a školiacich organizácií v oblasti priemyselného inžinierstva a metód Lean, Six Sigma a inovácií v strednej Európe.

Prečo využívať poradenstvo od profesionálov? Odpovede nájdete tu!

Aug 13, 2014 | Posted by | 0 comments
Premium Wordpress Themes by UFO Themes